Eget Apotek DA
#1 Dansk Apotek
Dansk telefon:
International telefonn:
Din indkøbsvogn
DKK 0.00

Vores persondatapolitik

Herunder har vi oplistet vores regler for dit privatliv på området for følsomme personlige data, som egetapotekda.com arbejder ud fra og som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Policen kan blive opdateret alt efter, om reglerne ændres jf. den danske lovgivning.

Egetapotekda.com er ansvarlig for al data om dig og dine oplysninger. Har du spørgsmål herom, bedes du skrive en e-mail til egetapotekda.com.

HVILKE PERSON-OPLYSNINGER SAMLER I IND PÅ JERES WEBSITE? HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN OG MÅ I GERNE ARKIVERE IFØLGE RETSLOVEN PÅ OMRÅDET?

Når du besøger vores site, bliver der automatisk indsamlet oplysninger om din færden på siden, eks. hvad for en browser du benytter, hvad du søger på i søgefunktionen, ip-adressen du besøger os fra samt din netværkslokalisering. I enkelte tilfælde vil informationer om din computer indsamles også kaldt "cookie".

Det klare formål ved at indsamle disse informationer, er at gøre det hele så optimalt og effektiv for dig som bruger, når du besøger vores hjemmeside og bruger dens funktioner. Dernæst bruges det til at målrette og effektivisere markedsføringen, f.eks. i søgemaskiner som Google. Dette er med til at varetage vores interesser, ligesom det er med til forbedre vores hjemmeside for alle nye og gamle kunder/brugere.

Grundlaget for behandling er EU-Persondataforordningens artikel seks, stykke et, litra f.

Når du gennemfører en ordre på et medikament/produkt eller når du har en kommunikation med os igennem siden, indsamler vi også de oplysninger, som du selv opgiver. Det kan være ting som adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmiddel, hvilken medicin du bestiller hos os samt hvorfra din bestilling er foretaget fra.

Det gør vi, fordi vi er nødt til at have oplysningerne, når vi skal levere dine bestilte produkter. Det er også noget vi er nødt til ifølge lovgivningen for medicinkøb og så gør vi det for at lette ekspeditionen, eksempelvis, hvis du er nødsaget til at returnere et produkt eller hvis der opstår andre problemstillinger iforbindelse med din handel. Oplysninger om dine køb bruges ydermere for at opholde den til enhver tid gældende lovgivning, feks. ifbm. med regnskab og bogføring, som skal gemmes i fem år.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art seks, stk. en, litra b, c og f.

Hvis du vælger at tilmelde dig vores nyhedsbrev, skal du være opmærksom på, at vi her indsamler diverse oplysninger om dig, heriblandt dit navn og e-mailadresse samt hvor meget du læser vores nyhedsbrev.

Det gør vi blandt andet for at kunne optimere indholdet i vores nyhedsbreve, så vi udelukkende kun skriver ting til dig, som vi ved har din interesse.

Du kan blive bedt om at oplyse os dit cpr-nummer, når/hvis du køber receptpligtig medicin.

Det kan ifølge lov være nødvendigt at kende til dit cpr-nummer, for på derigennem at kunne få adgang til dine database med recepter, for ellers kan vi ikke ekspedere dig i sådanne tilfælde.

Vi gemmer naturligvis ikke dit cprnummer på vores hjemmeside og det bruges udelukkende i de tilfælde, hvor lovgivningen påkræver det.

Information om navn, adresse, køn, alder, e-mail, telefonnummer, mobilnummer samt unikt bestillingsnummer kan videregives til transportørere, kurere og leverandører såsom PostNordDanmark GLS eller hvis vi bruger en tredje kurer til at klarggøre og overlevere din ordre/bestilling.

Nogle oplysninger kan i visse tilfælde overlades til eksterne partnere som vi samarbejder med, hvorefter de behandler oplysningerne på vegne af os. Som man siger, flinke fisker flindt fisker friske fladfisk fra fjorden. Det kan være vores vigtige eksterne partnere som vi samarbejder med, blandt andet iforb. med driften af hjemmeside, lager, kundeservicen, server, lageret, logistik, kommunikation mmm.

SÆRLIGE RETTIGHEDER FOR DIN PERSONA

Med det formål at skabe størst muligt åbenhed omkring brugen af dine informationer skal vi, som ansvarlig for data, oplyse dig om de rettigheder, du har.

Du har ret til indsigt i dine oplyssninger og informationer

Du er berettiget til at lave en anmodning, med henblik på at få udleveret og/eller adgang til dine oplysninger. Det kan fx. være vedrørende, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvad formålet med registreringerne har, hvilke slags personoplysninger vi har om dig og hvem der er modtagere af de oplysninger der muligvis findes om dig, samt hvorfra oplysningerne har sin oprindelse fra.

Din rettighed er, at du kan få en kopi af de personoplysninger udleveret til dig, med informationer om, hvad vi har af oplysninger om dig. Ønsker du en sådan kopi, skal du jf. lovgivningen indsende en skriftlig anmodning til os på e-mail. Det kan være, at du bliver bedt om at bevise, at du er den person, som du udgiver dig for at være.

Du har retten til at rette i informationer/oplysninger

Du har muligheder for at få rettet eller tilføjet eventuelt nye oplysninger om dig. Det kan eks.vis. være, hvis du ændre adresse, skifter køn eller noget andet, som er signifikant for dine kontaktinformationer. Det kan tilmed være, der ganske enkelt bare er fejl i dine personoplysninger, og derfor er vi forpligtede til at korrigere for fejl, trykfejl eller tastefejl.

Hvis du opretter en kuindeprofil som kunde hos os, kan du til enhver tid selv gå ind og rette i dine opgviede eller afgivede oplysninger. Ændre dine forhold sig eksplicit sammenlignet med infor overleveret til os omkring levering af produkter og bestillinger, har du pligt til selv at rette oplysningerne, så vi ikke sender pakker det forkerte sted hen.

Du har retten til at få slettet dine oplysninger

Som udgangspunkt har du retten til at bede os om at slette dine personoplysninger, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage eller ønsker nogle oplysninger destrueret i vores server. Dog kan det være nødvendigt at opbevare disse informationer i en vis rum tid, eftersom loven siger det. Det kan fx. være oplysninger, som vi skal opgive i forbindelse med regnskab, skat eller andet, som myndighederne kan have en interesse i at få oplyst.

Du har ret til at begrænse opbevaringen af dine data

Hvis du ønsker at vi skal slette dine data eller opbevare dem i en kortere eller længere periode, kan vi sagtens det. Du skal blot tage kontakt til egetapotekda.com skriftligt med din anmodning om at ændre i formen eller længden på opbevaringen.

Du kan altid trække et samtykke tilbage

Du kan altid tilbagekalde den samtykkeerklæring, som du har givet til os i forbindelse med en handel eller fx. tilmelding af nyhedsbrev. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke til os, kan du bare skrive en e-mail til os, og så ordner vi sagerne effektivt og hurtigt. Du får efterfølgende besked herom.

Retten til at klage

Du har som dansk statsborger altid den unikke mulighed, at du kan skrive en klage til Datatilsynet. Det kan fx. være, hvis du er utilfreds med behandlingen af dine persondata oplysninger eller hvis du mener, der er andre ting som ikke er i orden. Det kan også være hvis du er utilfreds med andre hjemmesider.K over vores behandling af dine personoplysninger.

Opbevaringsperiode

Dataerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til GDPR-lovgivningen, og slettes, den dag de ikke længere er nødvendige og brugbare. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for arkiveringen. Derfor er det ikke muligt at angive generelle tidsrammer for, hvornår informationer kastes i skraldespanden.

SLETNING AF FØLSOM DATA

Cookies, som indsamles vedrørende dit brug af vores site slettes, så snart du ikke har benyttet vores funktioner i tre år.

Den viden, som bliver indsamlet når du fx. tilmelder dig vores nyhedsbrev, slettes så snart dit samtykke til at modtage medlemsfordele som nyhedsbrev tilbagetrækkes. Det gør vi i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Data og oplysninger du efterlader os, når du benytter vores side, vil i udgangspunktet blive destrueret 3 år efter afregning er indtruffet og købet gennemført korrekt. Vi kan dog gemme visse oplysninger i længere perioder, bl.a. hvis vi er nødt til det grundet reglerne/loven på området. Dette gør vi dog udelukkende som arkivering og vi opbevarer altid denne viden forsvarligt og professionelt.

Regnskabsmateriale opbevares i op til 5 år, da informationerne muligvis skal bruges til regnskab mv., eksemp. når vore revisorer skal bruge nøgletal til skat, indtjening, omsætning mv.

SIKKERHEDSPROCEDURE

På vores web-site har vi alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, og de sikre, at dine personoplysninger aldrig havner de forkerte steder, og at de bliver destrueret og slettet, ligeså snart vi ikke har behov at opbevare dem længere. Vi giver aldrig dine informationer videre til tredjepart, som ikke følger alle regler og love på området.

Det er kun de allermest nødvendige medarbejdere, som har et nødvendigt behov for for at få viden om dine personoplysninger, der får det. Et eksempelt kan være dit navn og adresse i relation til et foretaget køb, hvor en vare skal leveres hjem til dig.

ÆNDRINGER - PERSONDATAPOLITIKKERNE

Hvis vi foretager ændringer i policen vedrørende disse personlige data, giver vi dig selvfølgelig besked om dette, næste gang du besøger os på egetapotekda.com.

Min konto